гр. черноморец
Ул. „Димо Николов” 18
За резервации: 0897 890 157
  • 1

Общи условия за настаняване

1. КАК ДА НАПРАВИТЕ РЕЗЕРВАЦИЯ


1.1. Резервация за Хотел “Bellehouse” бихте могли да направите по един от следните начини:

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.

1.4. По преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на не повече от 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 3 (три) работни дни след изпращането на нашия e–mail (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

1.5. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e–mail.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, “Bellehouse” запазва правото си да анулира направена резервация.


2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ


2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

2.2. При анулация на потвърдена резервация до 10 (десет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.
2.3. При анулация на резервацията 10 (десет), но не по-малко от 3(три) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума платена като депозит.
2.4. При анулация на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена
предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.
2.5. Хотел “Bellehouse” запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.

В тези случаи хотелиерът:


3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ


3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

3.2. Домашни любимци не се настаняват.

3.3. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени,съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

3.4. В стаите и закритите общи части на Хотел “Bellehouse” не се пуши. 
Моля, имайте предвид, че не разполагаме със собствен паркинг. Гостите ни ползват паркоместа пред самата сграда и зависят от наличността и не могат да бъдат гарантирани.


4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАЩАНЕ


5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


5.1. Семеен Хотел “Bellehouse” поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатените от него услуги.

5.2. Семеен Хотел “Bellehouse” се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

5.3. Семеен Хотел “Bellehouse” не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

5.5. Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения със Семеен Хотел “Bellehouse” и приема общите условия на Семеен Хотел “Bellehouse”. Клиентите, ползващи услугите на Семеен Хотел “Bellehouse” следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

5.6. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.7. Всички цени, обявени в сайта на Семеен Хотел “Bellehouse”, както и в e-mail съобщенията изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.8. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.

5.9. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, както и за щети, причинени от трети лица.

5.10. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в Семеен хотел “Bellehouse”. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

5.11. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на Семеен Хотел “Bellehouse”. “Bellehouse” не носи отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.

5.12. Семеен Хотел “Bellehouse” си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време.